ผลิตกระดานไวท์บอร์ล้อเลื่อน
โทร 083-4291484
  • th

โต๊ะโรงอาหาร


โต๊ะโรงอาหาร

ม้านั่งไม้เต็ง ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว

เก้าอี้โต๊ะอาหารไม้เต็ง ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล พ่นสีขาว/ดำ ขาตาย

สอบถาม
โต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว 1.2x1.2 นิ้ว

โต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว (เฉพาะโต๊ะ) ขาเหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มิล (ขาตาย) พ่นสีดำ/สีขาว

สอบถาม
โต๊ะอาหารไม้เต็ง เหล็ก 1.5x1.5 นิ้ว

โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง เหล็ก 1.5*1.5 นิ้ว หนา1.2 มม.

สอบถาม
ชุดโต๊ะโรงอาหาร ขาพับ

ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าโฟเมก้าขาว-ขาพับ โครงชุบโคมเมียม

สอบถาม
โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิ้ล 1.2x1.2 นิ้ว

โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิ้ล 1.2*1.2 นิ้วหนา 1.2 มม

สอบถาม
โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิ้ล 1.5x1.5 นิ้ว

โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิล ปูทับด้วยโฟเมก้าขาว หนา 25 มิล ขาทำจากเหล็ก 1.5*1.5 นิ้ว

สอบถาม
โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง เหล็ก 1x1.3 นิ้ว

โต๊ะอาหารไม้เต็งขาทำจากเหล็ก 1*1.3 นิ้ว หนา 1.2 มม.

สอบถาม
ชุดโต๊ะโรงอาหาร 6 ขา หน้าไม้ระแนง

ชุดโต๊ะโรงอาหาร 6 ขา / ขาตัวไอ หน้าไม้ระแนง พร้อม ม้านั่งคู่

สอบถาม
ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าโฟเมก้าขาว ม้านั่งไม้ระแนง

ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าโฟเมก้าขาว ม้านั่งไม้ระแนง

สอบถาม
โต๊ะโรงอาหารไม้ยาง ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว

โต๊ะโรงอาหารไม้ยาง ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล พ่นดำ ขาตาย

สอบถาม
ชุดโต๊ะโรงอาหาร อเนกประสงค์พร้อม เก้าอี้นั่ง 4 ตัว

ชุดโต๊ะโรงอาหาร อเนกประสงค์ทั่วไป พร้อม เก้าอี้นั่ง 4 ตัว

สอบถาม
โต๊ะอาหารไม้ยางพารา พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว

โต๊ะอาหารไม้ยางพารา พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว

สอบถาม
โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิล พร้อมเชื่อมขาติด

โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิล ปิดทับด้วยฟเมก้าขาว หนา 25 มิล ขาทำจากเหล็ก 1.5*1.5 นิ้วหนา1มม.พร้อมเชื่อมขาติด

สอบถาม
โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ขาพับได้

โต๊ะโรงอาหารปิดผิวด้วยโฟเมก้าขาว โต๊ะ + เก้าอี้ขาพับได้ 2 ตัว ขาทำจากเหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว โครงขาชุบโครมเมี่ยม/ดำ

สอบถาม
โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขาตาย เหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล

สอบถาม
โต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง พร้อมเก้าอี้เดี่ยว

โต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง พร้อมเก้าอี้เดี่ยว

สอบถาม
โต๊ะอาหารไม้เต็ง ขาทำจากเหล็ก

โต๊ะอาหารไม้เต็งขาทำจากเหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1.2 มม.

สอบถาม
โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง เหล็ก 1.3 นิ้ว

โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง เหล็ก 1.3 นิ้ว หนา1.2 มม.

สอบถาม
โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง เหล็ก 1x1.3 นิ้ว

โต๊ะอาหารไม้เต็งขาทำจากเหล็ก 1*1.3 นิ้ว หนา 1.2 มม.

สอบถาม
โต๊ะอาหารไม้เต็งขาไขว้

โต๊ะอาหารไม้เต็งขาไขว้ X ทำจากเหล็ก 2x2 นิ้ว หนา 1.2 มม.

สอบถาม