ผลิตกระดานไวท์บอร์ล้อเลื่อน
โทร 083-4291484
  • th

โต๊ะประชุม


โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุม รูปไข่ ไม่รวมเก้าอี้

(เลือกสีได้ตามชอบ)

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก100xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,000 บาท
2. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,500 บาท
3. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,900 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุม

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 45*120*75 cm. 1,500 บาท
2. ขนาด 60*80*75 cm. 1,300 บาท
3. ขนาด 60*120*75 cm. 1,700 บาท
4. ขนาด 60*150*75 cm. 2,000 บาท
5. ขนาด 75*150*75 cm. 2,800 บาท
6. ขนาด 75*180*75 cm. 3,000 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม ขาเหล็กขาว CT-01

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 80x220x75 cm. 4,900 บาท
2. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. 5,300 บาท
3. โต๊ะประชุม 9-10 ที่นั่ง 120x240x75 cm. 5,800 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมทรงเรียว ขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวที CT-06

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 90x180x75 cm. 6,600 บาท
2. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. 7,000 บาท
3. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. 7,200 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมทรงสี่เหลี่ยม ขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวไอ CT-18

(เลือกสีได้ตามชอบ)

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 90x180x75 cm. 6,600 บาท
2. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. 7,000 บาท
3. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. 7,200 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุม วงรี CT-10

(เลือกสีได้ตามชอบ)

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก100xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,000 บาท
2. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,500 บาท
3. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,900 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

ต๊ะประชุมเมลามีน แบบสี่เหลี่ยม CT-09

(เลือกสีได้ตามชอบ)

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก90xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,500 บาท
2. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,300 บาท
3. โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,500 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุมเมลามีน แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า CT-08

(เลือกสีได้ตามชอบ)

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก90xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,900 บาท
2. โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,400 บาท
3. โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,600 บาท

 

 

โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุม ทรงเรียวขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวที CT-19

หน้าโต๊ะหนา 25 มม.

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ก120xย300xส75 cm. 11,900 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย150xส75 cm. 2 ตัวต่อกัน
2. โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ก120xย360xส75 cm. 12,800 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย180xส75 cm. 2 ตัวต่อกัน
3. โต๊ะประชุม 14 ที่นั่ง ก120xย420xส75 cm. ราคา 13,100 บาท 13,100 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm. 2 ตัวต่อกัน
4. โต๊ะประชุม 15-16 ที่นั่ง ก120xย480xส75 cm. 13,800 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm. 2 ตัวต่อกัน
5. โต๊ะประชุม 18 ที่นั่ง ก120xย560xส75 cm. 15,900 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย190xส75 cm. 3 ตัวต่อกัน
6. โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง ก120xย630xส75 cm. 17,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm. 3 ตัวต่อกัน
7. โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ก120xย705xส75 cm. 18,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย235xส75 cm. 3 ตัวต่อกัน
8. โต๊ะประชุม 24 ที่นั่ง ก120xย780xส75 cm. 21,800 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย195xส75 cm. 4 ตัวต่อกัน
9. โต๊ะประชุม 26 ที่นั่ง ก120xย840xส75 cm. 22,000 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm. 4 ตัวต่อกัน
10. โต๊ะประชุม 28 ที่นั่ง ก120xย960xส75 cm. 22,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm. 4 ตัวต่อกัน
11. โต๊ะประชุม 30 ที่นั่ง ก120xย980xส75 cm. 28,700 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย196xส75 cm. 5 ตัวต่อกัน
12. โต๊ะประชุม 32 ที่นั่ง ก120xย1,050xส75 cm. 29,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm. 5 ตัวต่อกัน
13. โต๊ะประชุม 34 ที่นั่ง ก120xย1,150xส75 cm. 30,000 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย230xส75 cm. 5 ตัวต่อกัน
14. โต๊ะประชุม 36 ที่นั่ง ก120xย1,200xส75 cm. 30,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm. 5 ตัวต่อกัน