ผลิตกระดานไวท์บอร์ล้อเลื่อน
โทร 083-4291484
  • th

โต๊ะคาเฟ่


โต๊ะคาเฟ่

โต๊ะคาเฟ่

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

DT 176 ขาโต๊ะเหล็กกล่อง 4 แฉก ชุบเงา
DT 177 ขาโต๊ะเหล็กกล่อง 4 แฉก พ่นดำ
BQ 171 ขาโต๊ะเหล็กกล่อง 5 แฉก ชุบเงา
BQ 172 ขาโต๊ะเหล็กกล่อง 5 แฉก พ่นดำ
DT 178 ขาโต๊ะเหล็กหล่อกลมเรียบ 16 นิ้ว ชุบเงา
DT 178 ขาโต๊ะเหล็กหล่อกลมเรียบ 16 นิ้ว พ่นสี
DT 179 ขาโต๊ะเหล็กปั้มกลม 18 นิ้ว ชุบเงา ขอบยางสีดำ
DT 179 ขาโต๊ะเหล็กปั้มกลม 18 นิ้ว พ่นสี ขอบยางสีดำ
DT 180 ขาโต๊ะเหล็กหล่อสี่เหลี่ยมเป็นชั้น ขนาด 37x37 ซม. พ่นสีดำ
DT 181 ขาโต๊ะเหล็กหล่อกลมเป็นชั้น ขนาด 17 นิ้ว พ่นสีดำ

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

โต๊ะคาเฟ่แฉก หน้าโฟเมก้าเหลี่ยมสีขาวเงา

 

ขนาด ราคา
1. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. 950 บาท
2. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 75 x 75 x 75 ซม. 1,150 บาท
3. ขาดำ / ขาว ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. 650 บาท
4. ขาดำ / ขาว ขนาด 75 x 75 x 75 ซม. 850 บาท

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

โต๊ะคาเฟ่ขาแฉก หน้าโฟเมก้ากลมสีขาวเงา

 

ขนาด ราคา
1. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 60 x 75 ซม. 1,050 บาท
2. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 75 x 75 ซม. 1,250 บาท
3. ขาดำ / ขาว ขนาด 60 x 75 ซม. 750 บาท
4. ขาดำ / ขาว ขนาด 75 x 75 ซม. 950 บาท

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

โต๊ะคาเฟ่ขาแชมเปญเหล็กปั้มกลม หน้าโฟเมก้าเหลี่ยมขาวเงา

 

ขนาด ราคา
1. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 60 x 75 ซม. 1,400 บาท
2. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 75 x 75 ซม. 1,600 บาท
3. ขาดำ ขนาด 60 x 75 ซม. 1,250 บาท
4. ขาดำ ขนาด 75 x 75 ซม. 1,450 บาท

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

โต๊ะอาหารหน้าโฟเมก้าเหลี่ยมสีขาวเงา

 

ขนาด ราคา
1. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. 1,000 บาท
2. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 75 x 75 x 75 ซม. 1,400 บาท
3. ขาชุบโครมเมียม ขนาด 90 x 90 x 75 ซม. สอบถามเพิ่มเติม
4. ขาดำ/ขาว ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. 800 บาท
5. ขาดำ/ขาว ขนาด 75 x 75 x 75 ซม. 1,000 บาท
6 ขาดำ/ขาว ขนาด 90 x 90 x 75 ซม. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

โต๊ะอาหารหน้าเมลามีนเหลี่ยม ลายไม้

 

ขนาด ราคา
1. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. 1,000 บาท
2. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 75 x 75 x 75 ซม. 1,200 บาท
3. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 90 x 90 x 75 ซม. สอบถามเพิ่มเติม
4. ขาดำ / ขาว ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. 1,000 บาท
5. ขาดำ / ขาว ขนาด 75 x 75 x 75 ซม. 1,050 บาท
6. ขาดำ / ขาว ขนาด 90 x 90 x 75 ซม. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

โต๊ะอาหาร หน้าโต๊ะและขาเคลือบสีขาวเงาทั้งตัว

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. สอบถามเพิ่มเติม
2. ขนาด 75 x 75 x 75 ซม. สอบถามเพิ่มเติม
3. ขนาด 90 x 90 x 75 ซม. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

โต๊ะอาหาร หน้าโต๊ะและขาเคลือบสีเทาเงาทั้งตัว

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. สอบถามเพิ่มเติม
2. ขนาด 75 x 75 x 75 ซม. สอบถามเพิ่มเติม
3. ขนาด 90 x 90 x 75 ซม. สอบถามเพิ่มเติม