ผลิตกระดานไวท์บอร์ล้อเลื่อน
โทร 083-4291484
  • th

เก้าอี้เลคเชอร์


เก้าอี้เลคเชอร์

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

โพลีเลคเชอร์

 

ขนาด ราคา
- 650 บาท

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้จัดเลี้ยงเลคเชอร์

 

ขนาด ราคา
- 650 บาท

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้โมโนเชลพีพีเลคเชอร์แบบเปิดขึ้น

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 48(W) x 67(D) x 80(H) cm. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้โมโนเชลพีพีเลคเชอร์แบบเปิดขึ้น มีตะแกรงใต้ที่นั้ง

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 48(W) x 67(D) x 80(H) cm. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้เล็คเชอร์ พนักพิงรูปแชมเปญ ที่นั้งเบาะโพลี / ที่นังเบาะหนัง

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 53(W) x 69(D) x 82(H) cm. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้ดิอิเลเว่นขาพ่นสีมีเล็คเชอร์ แบบพับเก็บด้านข้าง

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 53(W) x 69(D) x 82(H) cm. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้ดิอิเลเว่นขาพ่นสีมีเล็คเชอร์ แบบเปิดขึ้น

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 53(W) x 69(D) x 82(H) cm. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้เล็คเชอร์ ขาชุบเงา ที่นั้งเบาะโพลี / เบาะหนัง / เบาะผ้า

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 58(W) x 59(D) x 82(H) cm. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้เล็คเชอร์ มีตะแกรง ที่นั้งเบาะโพลี / เบาะหนัง / เบาะผ้า

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 580(W) x 690(D) x 805(H) cm. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้เล็คเชอร์ ที่นั้งเบาะโพลี / เบาะหนัง / เบาะผ้า

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 580(W) x 690(D) x 805(H) cm. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้เล็คเชอร์ มีตะแกรง ที่นั้งเบาะโพลี / เบาะหนัง / เบาะผ้า

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 570(W) x 645(D) x 835(H) cm. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้เล็คเชอร์ ที่นั้งเบาะโพลี / เบาะหนัง / เบาะผ้า

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด 570(W) x 645(D) x 835(H) cm. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้แถวมีเล็คเชอร์ รุ่น EX แบบเปิดขึ้น ที่นั้งเบาะโพลี เบาะหนัง / เบาะผ้า แบบ 2 ที่นั้ง, 3 ที่นั้ง, 4 ที่นั้ง

 

ขนาด ราคา
- สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้แถวโมโนเชลพีพีเลคเชอร์แบบเปิดขึ้น แบบ 2 ที่นั้ง, 3 ที่นั้ง, 4 ที่นั้ง

 

ขนาด ราคา
- สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้แถวดิอิเลเว่นขาพ่นสีมีเล็คเชอร์ แบบพับเก็บด้านข้าง แบบ 2 ที่นั้ง, 3 ที่นั้ง, 4 ที่นั้ง

 

ขนาด ราคา
- สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้แถวดิอิเลเว่นขาพ่นสีมีเล็คเชอร์ แบบเปิดขึ้น แบบ 2 ที่นั้ง, 3 ที่นั้ง, 4 ที่นั้ง

 

ขนาด ราคา
- สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้แถวเล็คเชอร์ แบบเปิดขึ้น ที่นั้งเบาะโพลี / เบาะหนัง / เบาะผ้า แบบ 2 ที่นั้ง, 3 ที่นั้ง, 4 ที่นั้ง

 

ขนาด ราคา
- สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้แถวเล็คเชอร์ แบบเปิดขึ้น ที่นั้งเบาะโพลี / เบาะหนัง / เบาะผ้า แบบ 2 ที่นั้ง, 3 ที่นั้ง, 4 ที่นั้ง

 

ขนาด ราคา
- สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้แถวเล็คเชอร์ แบบพับเก็บด้านข้าง ที่นั้งเบาะโพลี / เบาะหนัง / เบาะผ้า แบบ 2 ที่นั้ง, 3 ที่นั้ง, 4 ที่นั้ง

 

ขนาด ราคา
- สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้แถวเล็คเชอร์ แบบเปิดขึ้น ที่นั้งเบาะโพลี / เบาะหนัง / เบาะผ้า แบบ 2 ที่นั้ง, 3 ที่นั้ง, 4 ที่นั้ง

 

ขนาด ราคา
- สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้แถวเล็คเชอร์ แบบพับเก็บด้านข้าง ที่นั้งเบาะโพลี / เบาะหนัง / เบาะผ้า แบบ 2 ที่นั้ง, 3 ที่นั้ง, 4 ที่นั้ง

 

ขนาด ราคา
- สอบถามเพิ่มเติม