ผลิตกระดานไวท์บอร์ล้อเลื่อน
โทร 083-4291484
  • th

เก้าอี้สำนักงาน


เก้าอี้สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาน / ออฟฟิศ

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

เก้าอี้สำนักงาน หนัง ( PVC ) มีที่เท้าแขน

 

ขนาด ราคา
- 820  บาท

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

เก้าอี้สำนักงาน หนัง ( PVC ) มีที่สวิงหลัง และโช๊คปรับระดับสูงต่ำ

 

ขนาด ราคา
- 1,200 บาท

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

เก้าอี้สำนักงาน หนัง ( PVC ) มีที่ท้าวแขน ขนาด ก.57 x ล.56 x ส.86 cm.

 

ขนาด ราคา
- 890 บาท

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

เก้าอี้สำนักงาน หนัง ( PVC ) มีที่ท้าวแขน และโช๊คปรับระดับสูงต่ำ ขนาด ก.57 x ล.56 x ส.86 cm.

 

ขนาด ราคา
- 990 บาท

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

เก้าอี้สำนักงาน หนัง ( PVC ) มีที่ท้าวแขน และโช๊คปรับระดับสูงต่ำ ขนาด ก.54 x ล.54 x ส.95 cm.

 

ขนาด ราคา
- 1,200 บาท

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

เก้าอี้สำนักงาน หนัง ( PVC ) มี่ที่ท้าวแขน และโช๊คปรับระดับสูงต่ำ

 

ขนาด ราคา
- 1,650 บาท

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

เก้าอี้สำนักงาน หัวหมอน หนัง ( PVC ) มี่ที่ท้าวแขน และโช๊คปรับระดับสูงต่ำ

 

ขนาด ราคา
- 1,900 บาท

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

เก้าอี้สำนักงาน หัวพับ มีที่ท้าวแขน และโช๊คปรับระดับสูงต่ำ ขนาด ก.49 x ล.42 x ส.95 cm.

 

ขนาด ราคา
- 1,650 บาท

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

เก้าอีสำนักงาน หัวพับ ที่ท้าวแขนโครมเมียม และโช๊คปรับระดับสูงต่ำ ขา ( PVC ) ตัน

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.60 x ล.72 x ส.95 cm. 1,900 บาท

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

เก้าอี้สำนักงาน หัวพับ ที่ท้าวแขนโครมเมียม และโช๊คปรับระดับสู่งต่ำ ขาเหล็กชุบโครมเมียม 26 นิ้ว

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.60 x ล.72 x ส.95 cm. 2,200 บาท

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

เก้าอี้ผู้บริหาร หัวเหลี่ยม พนักพิงสูง มีโช๊คปรับระดับสูงต่ำ

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.68 x ล.72 x ส.118 cm. (แบบธรรมดา) 2,200 บาท
2. ขนาด ก.68 x ล.72 x ส.118 cm. (แบบสปริงหลัง) 2,700 บาท

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

เก้าอี้ผู้บริหาร หัวพับ พนักพิงสูง มีโช๊คปรับระดับสูงต่ำ

 

ขนาด ราคา
1. แบบ ขาอลูมิเนียม 3,000 บาท
2. แบบ ขา ( PVC ) 2,400 บาท

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

เก้าอี้สำนักงาน โมโนเชลพีพี ปรับระดับสูงต่ำ ด้วยไฮดรอลิค

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.44 x ล.47 x ส.77 cm. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

เก้าอี้สำนักงาน มีที่ท้าวแขน ปรับระดับสูงต่ำด้วยไฮดรอลิค ที่นั่งเบาะโพลี,เบาะหนัง,เบาะผ้า

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.49 x ล.50 x ส.78 cm. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

เก้าอี้สำนักงาน ที่นั่งเบาะโพลี,เบาะหนัง,เบาะผ้า ปรับระดับสูงต่ำด้วยไฮดรอลิค

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.49 x ล.50 x ส.78 cm. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

เก้าอี้สำนักงาน ที่นั่งเบาะโพลี,เบาะหนัง,เบาะผ้า ปรับระดับสูงต่ำด้วยไฮดรอลิค

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.455 x ล.570 x ส.815 cm. สอบถามเพิ่มเติม

 

 

กระดานไวท์บอร์ดไทย

 

เก้าอี้สำนักงาน ที่นั่งเบาะโพลี,เบาะหนัง,เบาผ้า ปรับระดับสูงต่ำ ด้วยไฮดรอลิค

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.480 x ล.570 x ส.815 cm. สอบถามเพิ่มเติม