ผลิตกระดานไวท์บอร์ล้อเลื่อน
โทร 083-4291484
  • th

เก้าอี้จัดเลี้ยง


เก้าอี้จัดเลี้ยง

เก้าอี้จัดเลี้ยง-เก้าอี้สัมมนา-เก้าอี้ประชุม

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง ขนาดมาตราฐานทั่วไป W.44 x D.50 x H.90 cm. สามารถเลือกสีได้

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด เหล็กหนา 1 มิล 350 บาท
2. ขนาด เหล็กหนา 1.2 มิล 380 บาท

 

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง ขนาดมาตราฐานทั่วไป W.44 x D.50 x H.90 cm.

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด เหล็กหนา 1 มิล มีขาคาดรูปตัวเอ 380 บาท
2. ขนาด เหล็กหนา 1.2 มิล มีขาคาดรูปตัวเอ 420 บาท

 

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง พนังพิงโค้งรูปตัวยู

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด เหล็กหนา 1.2 มิล มีขาคาดรูปตัวเอ ขนาดเหล็ก 6 หุน สอบถามเพิ่มเติม
2. ขนาด เหล็กหนา 1.2 มิล มีขาคาดรูปตัวเอ ขนาดเหล็ก 7 หุน สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง พนังพิงเหลี่ยม

 

ขนาด ราคา
1. เหล็กหนา 1.2 มิล มีขาคาดรูปตัวเอ ขนาดเหล็ก 6 หุน สอบถามเพิ่มเติม
2. เหล็กหนา 1.2 มิล มีขาคาดรูปตัวเอ ขนาดเหล็ก 7 หุน สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง หัวมงกุฏ

 

ขนาด ราคา
1. เหล็กหนา 1.2 มิล มีขาคาดรูปตัวเอ ขนาดเหล็ก 6 หุน สอบถามเพิ่มเติม
2. เหล็กหนา 1.2 มิล มีขาคาดรูปตัวเอ ขนาดเหล็ก 7 หุน สอบถามเพิ่มเติม

 

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง

 

เก้าอี้รับปริญญา เหล็กกลม/เหล็กรูปไข่ มีขอเกี่ยว

 

ขนาด ราคา
1. เหล็กหนา 1.2 มิล มีขาคาดรูปตัวเอ สอบถามเพิ่มเติม