ผลิตกระดานไวท์บอร์ล้อเลื่อน
โทร 083-4291484
  • th

ตู้เอกสาร


ตู้เอกสาร

ตู้เอกสาร

 

ตู้เอกสาร

 

ตู้เอกสารโล่งเมลามีน 4 ชั้น

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.80 x ย.140 x ส.160 ซม. 2,390 บาท

 

 

ตู้เอกสาร

 

ตู้เอกสาร 2 บานเปิด บนโล่งเมลามีน

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.80 x ย.140 x ส.160 ซม. 2,670 บาท

 

 

ตู้เอกสาร

 

ตู้เอกสารเตี้ย บานเปิด เมลามีน

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.80 x ย.40 x ส.85 ซม. 2,160 บาท

 

 

ตู้เอกสาร

 

ตู้เอกสารโล่งเตี้ย เมลามีน

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.80 x ย.40 x ส.84 ซม. 1,490 บาท

 

 

ตู้เอกสาร

 

ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก แฟ้มแขวน เมลามีน

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก.42 x ย.50 x ส.62 ซม. 1,900 บาท