ผลิตกระดานไวท์บอร์ล้อเลื่อน
โทร 083-4291484
  • th

ฉากกั้นห้อง


ฉากกั้นห้อง

ฉากกั้นห้อง

 

ฉากกั้นห้อง ฉากกั้นห้อง

 

ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย ผ้า/หนังพีวีซี/ไม้เคลือบพีวีซี

 

ขนาด ราคา
1. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*120 ซม. 1,600 บาท
2. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*120 ซม. 1,700 บาท
3. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*120 ซม. 1,800 บาท
4. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*120 ซม. 1,900 บาท
5. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*120 ซม. 2,000 บาท
6. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*120 ซม. 2,200 บาท
7. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*150 ซม. 1,800 บาท
8. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*150 ซม. 1,900 บาท
9. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*150 ซม. 2,000 บาท
10. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*150 ซม. 2,100 บาท
11. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*150 ซม. 2,200 บาท
12. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*150 ซม. 2,400 บาท
13. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*180 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
14. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
15. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
16. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
17. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*180 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
18. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม

 

 

ฉากกั้นห้อง

 

ฉากกั้นห้องแบบทึบไม่มีกระจก ผ้า/หนังพีวีซี/ไม้เคลือบพีวีซี

 

ขนาด ราคา
1. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*120 ซม. 1,200 บาท
2. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*120 ซม. 1,300 บาท
3.ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*120 ซม. 1,400 บาท
4.ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*120 ซม. 1,500 บาท
5. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*120 ซม. 1,600 บาท
6.ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*120 ซม. 1,800 บาท
7. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*150 ซม. 1,400 บาท
8.ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*150 ซม. 1,500 บาท
9.ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*150 ซม. 1,600 บาท
10. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*150 ซม. 1,700 บาท
11. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*150 ซม. 1,800 บาท
12. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*150 ซม. 2,000 บาท
13. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*180 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
14. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
15. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
16. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
17. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*180 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
18. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม

 

 

ฉากกั้นห้อง

 

ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกใส ผ้า/หนังพีวีซี/ไม้เคลือบพีวีซี

 

ขนาด ราคา
1. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*120 ซม. 1,400 บาท
2. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*120 ซม. 1,500 บาท
3. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*120 ซม. 1,600 บาท
4. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*120 ซม. 1,800 บาท
5. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*120 ซม. 2,000 บาท
6. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*120 ซม. 2,200 บาท
7. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*150 ซม. 1,600 บาท
8. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*150 ซม. 1,700 บาท
9. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*150 ซม. 1,800 บาท
10. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*150 ซม. 1,900 บาท
11. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*150 ซม. 2,000 บาท
12. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*150 ซม. 2,200 บาท
13. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*180 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
14. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
15. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
16. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
17. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*180 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
18. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม

 

 

ฉากกั้นห้อง

 

ฉากกั้นห้องแบบครึ่งทึบ/ครึ่งกระจกใส ผลิตจากผ้า/หนัง/เมลามีน

 

ขนาด ราคา
1. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*120 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
2. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*120 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
3. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*120 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
4. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*120 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
5. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*120 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
6. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*120 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
7. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*150 ซม. 1,600 บาท
8. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*150 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
9. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*150 ซม. 1,800 บาท
10. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*150 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
11. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*150 ซม. 2,000 บาท
12. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*150 ซม. 2,200 บาท
13. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*180 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
14. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
15. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
16. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
17. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*180 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
18. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
19. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*200 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
20. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*200 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
21. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*200 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
22. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*200 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
23. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*200 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
24. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*200 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม

 

 

ฉากกั้นห้อง

 

ฉากกั้นห้องแบบครึ่งทึบ/ครึ่งกระจกขัดลาย ผลิตจากผ้า/หนัง/เมลามีน

 

ขนาด ราคา
1. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*120 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
2. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*120 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
3. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*120 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
4. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*120 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
5. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*120 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
6. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*120 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
7. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*150 ซม. 1,800 บาท
8. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*150 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
9. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*150 ซม. 2,000 บาท
10. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*150 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
11. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*150 ซม. 2,200 บาท
12. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*150 ซม. 2,400 บาท
13. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*180 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
14. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
15. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
16. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
17. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*180 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
18. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*180 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
19. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*200 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
20. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*200 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
21. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*200 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
22. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*200 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม
23. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*200 ซม. สอบถามราคาเพิ่มเติม
24. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*200 ซม.  สอบถามราคาเพิ่มเติม