ผลิตกระดานไวท์บอร์ล้อเลื่อน
โทร 083-4291484
  • th

กระดานไวท์บอร์ด


กระดานไวท์บอร์ด

กระดานไวท์บอร์ด

กระดานติดประกาศ

 

กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวนติดพนัง

 

ขนาด ราคา
1.ขนาด กว้าง 30 x ยาว 40 ราคา 280.-
2.ขนาด กว้าง 40 x ยาว 60 ราคา 380.-
3.ขนาด กว้าง 60 x ยาว 80 ราคา 480.-
4.ขนาด กว้าง 60 x ยาว 90 ราคา 580.-
5.ขนาด กว้าง 80 x ยาว 120 ราคา 670.-
6.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 120 ราคา 940.-
7.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 150 ราคา 1,300.-
8.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 180 ราคา 1,500.-
9.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 120 ราคา 1,200.-
10.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 150 ราคา 1,490.-
11.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 180 ราคา 1,800.-
12.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 200 ราคา 1,880.-
13.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 240 ราคา 1,980.-

 

 

กระดานติดประกาศ

 

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก แบบแขวน ติดผนัง

 

ขนาด ราคา
1.ขนาด กว้าง 80 x ยาว 120 ราคา 960.-
2.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 120 ราคา 1,080.-
3.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 150 ราคา 1,580.-
4.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 180 ราคา 2,080.-
5.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 120 ราคา 1,480.-
6.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 150 ราคา 1,800.-
7.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 180 ราคา 2,200.-
8.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 200 ราคา 2,400.-
9.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 240 ราคา 2,650.-

 

 

กระดานติดประกาศ

 

กระดานไวท์บอร์ด แบบล้อเลื่อน ความสูงรวม 180 - 190 ซม.

 

ขนาด ราคา
1.ขนาด กว้าง 80 x ยาว 120 ราคา 1 หน้า 2,400.- / ราคา 2 หน้า 3,400.-
2.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 120 ราคา 1 หน้า 3,130.- / ราคา 2 หน้า 3,500.-
3.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 150 ราคา 1 หน้า 3,480.- / ราคา 2 หน้า 3,870.-
4.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 180 ราคา 1 หน้า 3,780.- / ราคา 2 หน้า 4,270.-
5.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 150 ราคา 1 หน้า 3,550.- / ราคา 2 หน้า 4,070.-
6.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 180 ราคา 1 หน้า 3,800.- / ราคา 2 หน้า 4,370.-
7.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 200 ราคา 1 หน้า 4,060.- / ราคา 2 หน้า 4,470.-
8.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 240 ราคา 1 หน้า 4,160.- / ราคา 2 หน้า 4,670.-

 

 

กระดานติดประกาศ

 

กระดานไวท์บอร์ด แม่เหล็ก แบบมีล้อเลื่อน

 

ขนาด ราคา
1.ขนาด กว้าง 80 x ยาว 120 ราคา 1 หน้า 3,300.- / ราคา 2 หน้า 3,900.-
2.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 120 ราคา 1 หน้า 3,400.- / ราคา 2 หน้า 4,000.-
3.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 150 ราคา 1 หน้า 3,800.- / ราคา 2 หน้า 4,600.-
4.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 180 ราคา 1 หน้า 4,300.- / ราคา 2 หน้า 4,800.-
5.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 150 ราคา 1 หน้า 4,000.- / ราคา 2 หน้า 4,700.-
6.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 180 ราคา 1 หน้า 4,300.- / ราคา 2 หน้า 5,000.-
7.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 200 ราคา 1 หน้า 4,400.- / ราคา 2 หน้า 5,200.-
8.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 240 ราคา 1 หน้า 4,600.- / ราคา 2 หน้า 5,400.-

 

 

กระดานติดประกาศ

 

กระดานกำมะหยี่ แบบแขวนผนัง

มี 3 สีให้เลือก คือ เขียว แดง น้ำเงิน

 

ขนาด ราคา
1.ขนาด กว้าง 30 x ยาว 40 ราคา 350.-
2.ขนาด กว้าง 40 x ยาว 60 ราคา 520.-
3.ขนาด กว้าง 60 x ยาว 90 ราคา 750.-
4.ขนาด กว้าง 80 x ยาว 120 ราคา 960.-
5.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 120 ราคา 1,080.-
6.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 150 ราคา 1,750.-
7.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 180 ราคา 2,100.-
8.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 120 ราคา 1,700.-
9.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 150 ราคา 2,100.-
10.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 180 ราคา 2,300.-
11.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 200 ราคา 2,800.-
12.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 240 ราคา 2,900.-

 

 

กระดานติดประกาศ

 

กระดานไม้ก๊อก แบบแขวน

 

ขนาด ราคา
1.ขนาด กว้าง 30 x ยาว 40 ราคา 380.-
2.ขนาด กว้าง 40 x ยาว 60 ราคา 500.-
3.ขนาด กว้าง 60 x ยาว 80 ราคา 650.-
4.ขนาด กว้าง 60 x ยาว 90 ราคา 700.-
5.ขนาด กว้าง 80 x ยาว 120 ราคา 1,150.-
6.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 120 ราคา 1,300.-
7.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 150 ราคา 1,800.-
8.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 180 ราคา 2,150.-
9.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 120 ราคา 1,700.-
10.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 150 ราคา 2,520.-
11.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 180 ราคา 2,650.-
12.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 200 ราคา 3,000.-
13.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 240 ราคา 3,100.-

 

 

กระดานติดประกาศ

 

กระดานบอร์ดไม้ก๊อก แบบขาตั้ง มีล้อเลื่อน ล๊อกได้

 

ขนาด ราคา
1.ขนาด กว้าง 80 x ยาว 120 ราคา 3,200.-
2.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 120 ราคา 3,400.-
3.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 150 ราคา 3,500.-
4.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 180 ราคา 3,700.-
5.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 150 ราคา 4,000.-
6.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 180 ราคา 4,300.-
7.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 200 ราคา 4,400.-
8.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 240 ราคา 4,800.-

 

 

กระดานติดประกาศ

 

กระดานบอร์ดไม้ชานอ้อย แบบขาตั้ง มีล้อเลื่อน ล๊อกได้

 

ขนาด ราคา
1.ขนาด กว้าง 80 x ยาว 120 ราคา 3,100.-
2.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 120 ราคา 3,250.-
3.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 150 ราคา 3,700.-
4.ขนาด กว้าง 90 x ยาว 180 ราคา 3,900.-
5.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 150 ราคา 3,700.-
6.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 180 ราคา 3,900.-
7.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 200 ราคา 4,100.-
8.ขนาด กว้าง 120 x ยาว 240 ราคา 4,300.-